Harri Alas

Olen positiivse ellusuhtumisega noor meister, kes pottsepa erialal tegutsenud aastast 2015.
Eriala olen omandanud Tartu Kutsehariduskeskuses.

Esmase töökogemuse sain Tartu ettevõttes, kus ehitasime kliendi soovidest lähtuvalt originaalseid disainkütteseadmeid. Edasi suundusin Tallinna, kus seisin silmitsi eelkõige moodulahjude, moodulkorstende ja valmiskütteseadmete paigaldamise ja ehitusega.

7. jaanuaril 2019. aastal rajasin erakapitalil põhineva eraettevõtte Kaminsepp OÜ, mille põhitegevuseks on kütteseadmete, korstende, tootjavastutusega valmiskütteseadmete ja korstnasüsteemide ehitus, paigaldus, hooldus ning renoveerimine. Pakkudes soovidele vastavaid eri- ja originaallahendusi.

Olen kohusetundlik ja töökas ning alati valmis uuteks väljakutseteks.
Oman vastavat kutsetunnistust, tuletöötunnistust ning olen läbinud mitmeid erialaseid koolitusi.

Kutsetunnistuse nr 130606